Старт нового проекта!

https://www.asi.org.ru/news/2018/12/11/itogi-raboty-edinstvennogo-za-uralom-mobilnogo-hospisa-podveli-v-zheleznogorske/?fbclid=IwAR3kIc_3y_Ol9LpcPwabvBEym3V4B92LgRfIwgf03OCwArbgj_CmMhSTUaw